PURWA WACANA

Om Swastiastu,

Desa Pakraman Pedungan memiliki pengurus yang telah di Adiksa Widhi lan Abiseka (dilantik) pada Soma, 19 Desember 2005. Dengan susunan pengurus sebagai berikut: Bendesa : Drs. I Nyoman Sumantra; Penyarikan: Drs. I Gusti Putu Loka; Patengen : Drs. I Wayan Budiasa, M.Si; Patajuh Parhyangan : I Nyoman Jiwa, S.Sos; Patajuh Pawongan : I Ketut Puje Astawa, S.Ag; Patajuh Palemahan : Ir. I Ketut Adhimastra, M.Erg; Kasinoman: I Made Suardana, SE

Om Santhi, santhi, santhi Om

Selasa, 07 Desember 2010

PANGELING-ELING KARYA NGUSABHA DESA

ATUR PENGAKSAMA

OM SWASTYASTU,

Melarapan antuk manah suci nirmala, makamiwah dreda bhakti Krama Desa Pakraman Pedungan prasida ngaturang yadnya, manut kecaping sastra agama inggih punika, Karya Ngenteg Linggih Mapadudusan lan Ngusaba Desa, saha runtutan ipun ring Pura Puseh lan Pura Desa, Desa Pakraman Pedungan.

Utsaha puniki sampun karencanayang saking riyin turmaning sampun kacumponin antuk ingkup bawos medasar pamutus Paruman Desa.

Sumangdane karya puniki prasida memargi antar labda karya, wantah patut penglancang karya mekarya pengeling-eling mangda wenten anggen ageman ring Krama Desa, rikala pacang ngaturang ayah-ayahan ninutin Yasa Kerti sane patut kemargiang manut dudonan upakara. Sapunika taler mangda wenten pikenoh ipun ring para Bakta, Uleman, Atiti sane prasida rauh nodya pemargin karya.

Ageng atur pengaksaman titiang ring para Bakta, Uleman lan Krama Desa sami sane sampun sida mapunia, ngerastitiang karya sane kemargiang mangda prasida memargi antar.

Dumadak Ida Batara Sasuwunan, Ida Sanghyang Prama Kawi asung kerta wara nugraha ring iraga sareng sami sumangdane jagate ngemangguhang kerahajengan pamekas wewidangan Desa Pakraman Pedungan ngelantur kemaniwekas.

Ring galahe puniki janten sampun akeh kekirangan ipun rikala titiang ngenter, nyanggra sepengrawuh Ida Dane, antuk punika lugrayang titiang ngelungsur agung rena pangampura.

Inggih wantah sekadi punika atur pangaksaman titiang dumogi teja suci nirmala rawuh saking pangider bhuwana.

Om Çantih, Çantih, Çantih Om.

Pedungan, 01 Nopember 2010

Prawartaka Karya Ngusaba Desa

Desa Pakraman Pedungan

MANGGIS2 Bendesa Desa Pakraman Pedungan Pamucuk Karya

( DRS. I NYOMAN SUMANTRA ) ( I WAYAN MANGGIS )

KARYA NGENTEG LINGGIH MAPADUDUSAN LAN NGUSABA DESA

DESA PAKRAMAN PEDUNGAN

SUKSMAN NGEWANGUN YADNYA

Manut sekadi kecaping sastra agama Hindu, yadnyane wantah patut kemargiang/kalaksanayang, sane ketah kabawos Panca Yadnya. Ring Ramayana kabawos “Gunamanta Sang Dasa Rata Wruh Sira Ring Weda, Bhakti Sira Ring Widhi Tan Malupeng Pitra Puja Masih Ta Sirang Swagotra Kabeh” inggih punika : Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, Resi Yadnya lan Bhuta Yadnya. Pikenoh ipun wantah naur utang kauripan ring Ida Sanghyang Widhi, ring para Leluhur, ring sang rumaga pradnyan sane tunasang pemargi risajeroning ngelaksanayang swadarma lan majeng ring sarwa prani sedaging jagat.

Karya Ngenteg Linggih, Mapadudusan lan Ngusaba Desa manut Nista, Madya muah Utama tetuwek ipun wantah nyihnayang Dreda Bhakti iraga sareng sami Krama Desa ngrastiti antuk setata mucukang kasucian minakadi :

1. Nyuciang linggih Ida Batara sane kemargiang risampun puput ngawitin purna pugar utawi mecikang linggih Ida Batara mangda ajeg kasucian ipun, turmaning Ida Batara prasida jenek malinggih mapaica karahajengan ring iraga sareng sami.

2. Ngusaba Desa mawit saking kruna Sabha sane mapiteges Parum. Ngusaba tetuwek ipun marumang Ida Batara sami ring Bale Agung, ngawit saking Ida Batara Hyang Guru, Ida Batara Kahyangan Tiga rauh ring Prasanak Ida sami, mangda Ida Batara sami nodya, melarapan pangrastiti Krama Desa mapiranti antuk aturan yadnya pangusaban, mapaica kerahajengan ring damuh-damuh Ida Batara sami, pamekas Krama Desa Pakraman Pedungan.

Sumangdane pangrastitine mapikolih, parilaksana nyanggra karya patut kadasarin antuk Trikaya Parisudha, taler rikala ngemargiang karya mangda kadulurin antuk manah lascarya nenten dados palasang ring sane kabawos Tapa, Punia lan Kerti.

Tapa : Mapiteges ngeret indriya, pikayun sane setata bhakti, eling ring Ida Sasuwunan pamekas Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Punia : Mapiteges prasida ngaturang sane mautama tur suci ring Ida Sasuwunan medasar antuk manah sane lascarya.

Kerti : Mapiteges ngewangun sane mapikenoh ring sapasira ugi, pamekas ring Krama Desa saha setata ngardining sukaning rat.

Ngemargiang karya/yadnya sane kadasarin antuk Tapa, Punia lan Kerti wantah mucukang parilaksana sane setata nyuciang pikayun, dreda bhakti ring sasuwunan ngardi kerahayuan jagat.

Rikalaning ngawit nangun yadnya patut keadegan Tri Ikang Sinanggeh Manggalaning Yadnya, minakadi :

Sang Yajamana Karya (wiku manggalaning pamuput yadnya), Tapeni miwah Pengrajeg Karya, mangda sapulapali pemargin karya prasida antar kelaksanayang. Siyosan ring punika mangda sang sane meraga suci (Yajamana) sane nuntun saking ngawit rauh pamuput.

YASA KERTI ANTUK PIKAYUN

Ngenteg Linggih Mapadudusan Agung lan Ngusaba Desa ring Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Pedungan, wantah marupa karya sane mautama, wawu mangkin prasida kalaksanayang, dwaning punika ngiring sareng sami ngeyasang tur mucukang kasucian sekadi kecaping sastra sane munggah ring :

I. Lontar Dewa Tatwa :

Kramaniya Sang Kumingkin Karya, sasnista madya utama, manah lega dadi ayu, hayuwa angalem dreweya muang kumutug kaliliraning wang atua, ayua ngambekang kroda muang ujar bangsul, ujar menak juga kawedar denira. Mangkana kramanya sang ngarepaken karya. Ayua simpang muang budi rodra.

Artos ipun :

Pidabdab sang nginkinan karya, sanista madya utama, papineh sane seneng lan lascarya mangda menados becik, sampunang ngetangan padruwean/artha brana, taler mangda satinut teken sang sane wikan/darmika (leluhur), nenten dados ngambekang manah brahmantya, ngemedalang bawos sane banggras, sane kasar, rawos

sane becik kapiarsa mangda kaucapang. Kadi asapunika tatacara sang ngelaksanayang karya / yadnya sampunang lempas ring pidabdab sane becik taler tan dados brahmantya.


II. Lontar Indik Panca Balikrama :

Ayuwa kasingsal apan ring Yadnya tan wenang kacacaban, kecamuhan manah weci, ambek branta, sabda parusiya. Ikang manah stiti jati nirmala juga maka sidaning karya, margining amanggih sadya rahayu kasidaning panuju, mangkana kengetakena.

Artos ipun :

Sampunan merebat, duwaning yadnya nenten patut kacarubin antuk papineh sane leteh, parilaksana brahmantya, rawos bangras. Pikayunan sane sthiti bhakti suci nirmala punika pinaka dasar nyujur sidakarya yadnya sane kamargiang, makasarana/jalaran molih karahajengan lan sidaning don. Kadi sapunika parilaksanane sampunan singsal.YASA KERTI ANTUK PARILAKSANA

Manut sekadi sane sampun kasurat ring ajeng mangda Krama Desa sami nyarengin ngupadi kasucian Wak lan manah / pikayun sumangdane karya prasida memargi ayunulus taler antuk pidabdab utawi Kaya / parilaksana sane suci nirmala minakadi :

1. Sane pacang ngaturang ayah/pangubakti ke Pura mangda setata nabdabang manah sane lascarya.

2. Mabusana adat jangkep tur marisudha angga antuk tirta sane sampun kacumawisan.

3. Sang kehanan cuntaka banget pinunase mangda ledang ngeyasang karyane antuk pemargi druwene nenten sareng ngranjing ke pura ngaturang ayah.

4. Sekancan parilaksana sane kebawos ngeletehin kasucian karya mangda tan kalaksanayang.

Pemargi Yaning Wenten Kelayusekaran/Padem.

Ngawit rahina Anggara Umanis Kuningan, 14 Desember 2010, nepek ring acara Negtegang Beras rauh ring pamuput karya (Penyineban) Sukra Kliwon, 7 Januari 2011, bilih yang wenten silih sinunggil Krama Desa sane seda / padem pemargine mangda nginutin sekadi ring sor puniki :

1. Tan kalugra nyuarayang kulkul Banjar mangda Krama Banjar tan kahanan cuntaka.

2. Sang sane seda patut kapendem, pemargine mendem mangda sesampune surup surya (nyilib). Indik pulapali upakara memargi sekadi biasa.

3. Kulawarga ngarep sang sane seda kasinanggeh cuntaka sadurung puput antuk makekelud.

4. Sang sane seda tan patut kapendem, minakadi sang sulinggih, pemangku mangda kasirepang. Sapulapali ring sawa kangkat kemargiang sesampun puput karya, Ida Batara masineb.

5. Prajuru penyanggra karya (prawartaka karya) tan kahanan cuntaka yan tan ngarep pisan.

YASA KERTI ANTUK UPACARA LAN UPAKARA

Krama Desa Pakraman Pedungan sami mangdane ngertiang kasucian karya antuk ngelaksanayang yasa kerti ninutin dudonan karya sekadi ring sor puniki :

1. Mapiuning Karya, Wraspati Kliwon Warigadean, 18 Nopember 2010.

Nepek ring dudonan upacara Mapiuning Karya, majeng ring para Pemangku Kahyangan Tiga, Pemangku Prasanak lan Krama Desa Pakraman Pedungan mangda pedek tangkil rauh ring Pura Bale Agung sawetara galah 15.00 Wita, masarana antuk canang sebitsari, makta genah tirta anggen nunas Tirta Prayascita lan Durmangala. Ring Merajan/Sanggah, Parhyangan Pura Prasanak munggah banten Pejati asoroh, tirta sane polih mangda kasiratin ring Sanggah/Merajan/Parhyangan, natar paumahan lan kulawarga sami.

2. Ngingsah lan Nyengker Setra, Sukra Wage Kuningan, 17 Desember 2010.

Ngingsah kelaksanayang ring Pura Bale Agung galah (Jam) 10.00 Wita, Nyengker Setra kelaksanayang galah (Jam) 14.00 Wita kapuput olih Ida Pedanda, ring Pura Dalem Pakerisan. Banjar sane maderbe setra, mangdane nunas Tirta Pengandeg ring Pura Dalem Pakerisan, raris prasida kasiratang ring setra sowang-sowang, ngerastiti mangda sang Pitara nenten ngarubeda pemargin karya sane kemargiang semalihne prasida nyarengin meyasa kerti mangda karya memargi becik.

3. Melaspas Agung, Mupuk Pedagingan, Pecaruan, Melaspas Bagia Pulakerti Soma Paing Langkir, 20 Desember 2010.

۞ Ring Pura Puseh, kemargiang galah (Jam) 10.00 Wita.

۞ Ring Pura Desa kelanturan antuk Melaspas Bagia Pulakerti ngawit galah (Jam) 14.00 Wita sore.

Krama Desa mangda memenjor ring lebuh sowang-sowang jangkep antuk wastra putih kuning, Sanggah Ardacandra. Penjor sampun ketancebang ring pinanggal 19 Desember 2010.

Banten Penjor :

Munggah, Ajuman Putih Kuning, Daksina Ketipat Kelan.

Ring Sor, Segehan Putih Kuning lan Segehan Mancawarna.

Ring Pemerajan lan Parhyangan Pura, Krama Desa ngunggahang Pejati, ring Natar Parhyangan Mecaru Ayam Brumbun.

4. Melasti, Pakelem, Mendak Agung, Wraspati Kliwon Langkir, 23 Desember 2010.

Melasti kelaksanayang galah (Jam) 10.00 Wita ring Segara Pesanggaran, pidabdab krama sekadi :

a. Sadurung melasti kemargiang, inggih punika ring pinanggal 22 Desember 2010, Pretima, Unen-unen Ida Batara ring sowang-sowang pura sane nyarengin melasti asapunika taler Ida Batara Hyang Guru sampun kahiyas tur sampun napak ring Bale Agung galah (Jam) 17.00 Wita.

b. Pretima, Unen-unen Ida Batara sane nenten nyarengin melasti taler kahiyas, sakemaon ngadeg/nyejer ring Parhyangan Ida sowang-sowang.

c. Sapengrawuh Ida Batara saking melasti, memargi sinarengan sareng Ida Batara tirta sane malinggih ring Pura Dalem, ngelantur Mendak Agung ring jaba Bale Agung.

d. Risampun Ida Batara melinggih ring Bale Agung, Krama Desa nunas tirta Pamelisan ngelantur kasiratang ring Pamerajan/Parhyangan sowang-sowang.

e. Ring Sanggah Penjor munggah Ajuman Putih Kuning, Daksina, Ketipat Kelan. Ring sor Segehan Putih Kuning lan Pancawarna.

5. Taur, Pedanan, Redite Pon Medangsya, 26 Desember 2010.

a. Krama Desa mangda ke Pura Bale Agung galah (Jam) 10.00 Wita, jagi sareng-sareng muspaang taur, jangkep antuk sarana pamuspan, nunas tirta lan nasi taur jagi anggen nyiratang/kesambehang ring karang paumahan sowang-sowang.

b. Nyanggra uleman para manggalaning jagat (Pangupasaksi).

c. Ring sowang-sowang Parhyangan mangda ngaturang upakara inggih punika, ngunggahang Pejati asoroh, ring sor Caru Ayam Brumbun.

d. Ring Sanggah Penjor munggah Ajuman Putih Kuning, Daksina, Ketipat Kelan. Ring sor Segehan Putih Kuning lan Pancawarna.

6. Karya Ngenteg Linggih ring Pura Desa lan Pura Puseh, Anggara Kliwon Medangsya, 28 Desember 2010.

Upakara kemargiang ngawit galah (Jam) 10.00 Wita ring Pura Puseh, lan Pura Desa. Ring Pamerajan/Parhyangan sowang-sowang Krama Desa ngaturang upakara Pejati, Mesuci Sidakarya, Pengambian asoroh.

Ring Lebuh/Penjor, Ajuman Putih Kuning, Daksina, Ketipat Kelanan, ring sor Segehan Putih Kuning lan Mancawarna.

Pengrastiti sumangdane iraga sareng sami kapaica karahajengan. Krama nunas Tirta Karya, kasiratan ring sowang-sowang Pamerajan/Parhyangan.

7. Ngusaba, Paselang, Sukra Pon Medangsya, 31 Desember 2010.

Upakara Ngusaba Desa kalaksanayang galah (Jam) 10.00 Wita ring Pura Bale Agung. Ring Pamerajan/Parhyangan sowang-sowang ngaturang upakara Pejati Mesuci, Pengambian, Sesayut Sidapurna, Penyejeg Urip, Pageh Tuwuh.

Ring Lebuh/Penjor, Ajuman Putih Kuning, Daksina, Ketipat Kelanan, ring sor Segehan Putih Kuning lan Mancawarna.

Likita (Catatan) :

  • Sidapurna : Dagingnya kulit sayut, jaja, biu, buah, penek gede abungkul, kecawis taluh dadar, tipat sidapurna, mesampyan nagasari.
  • Penyejeg Urip : Dagingnya kulit sayut, raka-raka, jaja, biu, buah, tumpeng abungkul, mesangkub penyeneng urip, sampyan nagasari, sesedeb, tulung, kewangen 2 siki.
  • Pageh Tuwuh : Dagingnya kulit sayut, jaja, biu, buah, tumpeng abungkul, tipat pageh tuwuh ring tumpeg (celepang ring tengah tumpeng) medaging kewangen 1, tulung 1, muncuk dapdap metanceb ring tumpeng, sampyan nagasari, penyeneng, sesedep.

8. Nyejer ngawit saking Saniscara Wage Medangsya, 1 Januari 2011 rauh Wraspati Wage Pujut, 6 Januari 2011.

Ida Batara katurang Penganyar, ring sowang-sowang Parhyangan Ida Batara kantun katur Nyejer, salami penyejeran Ida Batara katurang soda/upakara manut lokacara sedina-dina.

9. Nyenuk, Resi Bojana, Nyineb, Sukra Kliwon Pujut, 7 Januari 2011.

Ida Batara Nyenuk ke tiga (3) Bale Agung, Ida Batara Mintar (Melancaran) wantah rauh ring Bale Agung Desa Pakraman Pemogan kewanten, sane siyosan kangkat antuk mapakeling. Rauh saking Mintar (Melancaran) ngelantur panyineban ring Bale Agung. Ring sowang-sowang Parhyangan/Merajan Krama taler ngelaksanayang upakara panyineban, risampune puput kemargiang panyineban ring Bale agung, manut loka dresta cara sowang-sowang.


PENGELING-ELING

Banten Ring Penjor

Sane Munggah : Ajuman Putih Kuning, Daksina, Ketipat Kelanan

Ring Sor : Segehan Putih Kuning lan Mancawarna.

KELAKSANAYANG NGAWIT :

  • Melaspas Agung, Mupuk Pedagingan, Pecaruan, Melaspas Bagia Pulakerti (Pinanggal 20 Desember 2010).
  • Melasti, Pekelem, Mendak Agung (Pinanggal 23 Desember 2010).
  • Taur, Pedanan (Pinanggal 26 Desember 2010).
  • Ngenteg Linggih ring Pura Desa lan Pura Puseh (Pinanggal 28 Desember 2010).
  • Ngusaba, Paselang (Pinanggal 31 Desember 2010).

Penjor sampun ketancebang ring pinanggal 19 Desember 2010 ring Lebuh Paumahan, Parhyangan lan Bale Banjar.

  • Pemerajan Gede ngaturang 2 (Kalih) Pejati.
  • Pemerajan Kemulan 1 (Asiki) pejati nenten nganggen caru ayam brumbun.SAMAPTA

Inggih kadi asapunika dudonan Karya lan Yasa Kerti sane patut kalaksanayang rikala iraga sareng sami nyanggra Karya Mamungkah Ngenteg Linggih, Padudusan Agung lan Ngusaba Desa ring Pura Bale Agung Desa Pakraman Pedungan.

Ngiring iraga sareng sami ngerastiti dumogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa mapaica waranugraha mangdane karya sane kalaksanayang prasida memargi becik labda karya sidaning don.

Siyosan ring punika janten sampun akeh sane durung prasida antuk titiang natasang, sakemaon titiang pinaka pangrencang karya, jaga mautsaha punapi antuk sumangdane prasida paripurna, punapi antuk mangda prasida ngajegang kasucian manut sekadi sane sampun kawedar ring ajeng.

Antuk punika titiang tan surud taler ngelungsur piteket ring Ida Dane sane ngewikanin indike puniki sumangdane prasida paripurna.

Kadi asapunika sane prasida aturang titiang dumadakje buku sane alit punika prasida anggen tuntunan ngelaksanayang Karya Memungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Ngusaba Desa, Desa Pakraman Pedungan, dumogi sidakarya kepanggih.

Om Çanthi, Çanthi, Çanthi Om.

Pedungan, 01 Nopember 2010

Prawartaka Karya Ngusaba Desa

Desa Pakraman Pedungan

MANGGIS2 Bendesa Desa Pakraman Pedungan Pamucuk Karya

( DRS. I NYOMAN SUMANTRA ) ( I WAYAN MANGGIS )

YAJAMANA KARYA.

( IDA PEDANDA GEDE PUTRA BAJING )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar